Helgmatte

Lite att klura på under helgen
 
  1. En fåraherde sa till en annan fåraherde. Ge mig 6 av dina får så har vi lika många. Nej, sa den andre fåraherden, ge mig 6 så har jag dubbelt så många som du. Hur många får har de båda herdarna?
  2. Ljudets hastighet i luft är 340 m/s (meter per sekund). Du ropar mot en bergvägg och ekot kommer efter 3 sekunder. Hur långt är det då till bergväggen?
  3. Om man tänder tre ljus i en lykta och ljusen brinner i tolv timmar, hur länge brinner då två ljus?
  4. Bo och hans två systrar är lika många år tillsammans som det är dagar i juni. Bo är dubbelt så gammal som systern Lena och tio år äldre än systern Ida. Hur gamla är Bo, Lena och Ida?
 
 

Mattekluring V48

 
 

I fem hus bor fem familjer. Kan du placera in dem i rätt hus? Karlsson bor granne med Svensson och Andersson. Andersson har Karlsson och Johansson till grannar. Petersson har bara Johansson som granne för på vänster sida om hans hus är det skog. På bilden ser ni hur husen ligger.