Inför Nationella Proven i NO

Klipp att titta på inför det nationella provet i kemi åk 6

 

Kemi och miljö

Hållbar utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=dxQy50rYk8E

Vatten och luft

https://www.youtube.com/watch?v=mmSlbXjnym0

Klimat och energi

https://www.youtube.com/watch?v=ZC0d4s7VReI

Gaser i luften (experiment)

https://www.youtube.com/watch?v=S6kApJY-qTM

 

Mat och hälsa

Mat (kemiska reaktioner i matlagning)

https://www.youtube.com/watch?v=A35ppvJM15U

Hälsa

https://www.youtube.com/watch?v=0jx75_5lh4Q

Sport

https://www.youtube.com/watch?v=--pT7xjPUpI

 

Användningsområden samt historia

Kemi och industri

https://www.youtube.com/watch?v=eDt8G-mFr7M

Mode

https://www.youtube.com/watch?v=eTgtv8Psi1U