Vattnets fryspunkt

 
Dessutom kan ni fundera ut ett sätt att testa er hypotes. Hur kan man göra den undersökningen?

Kommentarer:

1 idil:

Hypotes:
Det tror jag för att vatten är vatten.
Resultat:
det visade sig att havsvatten och vatten i en sjö inte fryser i samma temperatur eftersom havsvatten innehåller salt.(saltvatten)

slutsats:
om man fyller en kopp med saltvatten och kokar den så att vattnet avdunstar, så kan man se att det bara finns salt kvar det är en lätt undersökning:D

Svar: Ok.. Du kan separera salt och vatten genom att koka bort vattnet. Då vet du vilket vatten som är havsvatten och vilket som är vanligt vatten. Men hur kan du testa din hypotes om vilket vatten som fryser fortast? (vid vilken temp)
Fröken A

2 Idil:

Havsvatten har en mycket mera salt i sig som gör att detta vatten fryser vid en lägre temperatur än vattnet i en sjö. Fryspunkten för havsvatten beror på vilken salthalt vattnet är. Havsvatten innehåller normalt 3,2% salt, och då är fryspunkten -1 grader till -2 grader i östersjön är salthalten mycket lägre, ungefär 1% och fryser vid en temperatur strax under 0 grader Sjövatten har också lite salt men mycket lägre än i havsvatten och fryser vid ungefär 0 grader.

ps. % = procent ds.

Kommentera här: