Matteproblem

 Tre vänner ska åka till ett möte i Jönköping över dagen och sedan återvända hem. De ska dela på kostnaden för resan med en bil som drar 6l diesel/10mil. Två av vännerna startar resan i Stockholm och den tredje som bor i Norrköping plockar de upp på vägen. Hur mycket bör var och en av vännerna betala för resan?
 
§ Vad vet jag?
§ Vad ska jag ta reda på?
§ Hur ska jag lösa problemet (vilken metod jag ska använda)
§ Är svaret rimligt?