Cirklarna

De tre röda cirklarna och de tre gröna cirklarna måste byta plats med varandra.


De röda cirklarna kan bara flyttas till höger, de gröna bara åt vänster.

En cirkel kan flytta till en tom ruta.

En cirkel kan hoppa över en cirkel av annan färg så länge det finns en tom ruta att landa i.

En cirkel kan inte hoppa över två andra cirklar eller över en cirkel av samma färg.

Kommentarer:

1 Anonym:

Hayat är jag. den ser så rolig ut jag har löst

Kommentera här: