Talmönster

 Fortsatt talmonstret och fyll i tre nya tal. Hur löste du uppgiften?

A

1 4 5 3 1 4 5 3 1 ___ ___ ___

 

0 4 8 12 16 20 ___ ___ ___

 

1 6 11 16 21 26 31 ___ ___ ___

 

D

1 1 2 3 5 8 13 ___ ___ ___

 

 

Fyll i de tal som saknas i detta talmonster. Hur löste du uppgiften?

E

2 4 8 16 ___ ___ 128 256

 

F

 

1 4 9 16 ___ ___ 49 64 81 100

 
 
 
 

 

 

Kommentarer:

1 kholoud:

de var svårt i början men när man provar några gånger så blir de lätt

Svar: har du några svar....
Fröken A

2 Anonym:

E: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 '

jag tänkte såhär: 2+2=4
4+4=8
8+8=16
16+16=32
32+32=64
64+64=128 osv

3 idil:

det var jag som skickade den första och glömde skriva namn.just nu
Anonym

E: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 '

jag tänkte såhär: 2+2=4
4+4=8
8+8=16
16+16=32
32+32=64
64+64=128 osv

4 idil:

0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32

jag tänkte såhär:
jag löste uppgiften genom att hoppa 4 gågnger till varje tal

5 idil:

C:
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46

jag tänkte såhär:
jag hoppade 5 mellan talen.

6 idil:

D:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 25, 38, 63

jag tänkte såhär:
jag adderade varje tal med den tal som är närmast den så 1+1=2 1+2=3 2+3=5 osv

7 idil:

E:
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256

jag tänkte såhär:
jag multiplicerade alla tal med 2 och det var så jag fick fram svaret.

Svar: Jättebra,
Fröken A

8 Sagal H :

A: 4 5 3
B: 24 28 32

9 Riham:

A: 1 4 5 3 1 4 5 3 1 4 5 3

10 Riham:

E: 2 4 8 16 32 64 128 256

JAG GÅNGRADE VARJE TAL 2 GÅNGER.

Svar: gångrade? du har väl ett bättre ord :)
Fröken A

11 fadumo:

a: 14531453145314531

12 Jawad:

A, svaret är: 1435 1435 1435 det samma tal fast om och om igen
b, svaret är: 0 4 8 12 16 20 24 28 32, jag adderade 4 på varje tal
c, Det är femtalshopp 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46
d,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 man tar det talet innan och adderar den.
e, 2,4,8,16,32,64,128,256 addera dubbelt på varje tal
f,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100 det udda talet adderar du med det senaste talet. Ditt udda tal kommer att öka medans du adderar.

Svar: snyggt jobbat
Fröken A

13 Sagal H :

C: 36 41 46 jag hoppade 5 tal i mellan
D: 25 38 63 jag adderade närmsta talet med varandra
E: 32 64 jag tänkte så här
2•4=8
2•8= 16
2•16= 32
2•32= 64
2•64= 128
2•128= 256

14 FADUMO:

A. 1453 1453 1453 ETT MÖNSTER SOM JAG REPETERAR
B. 0 4 8 12 16 20 JAG HOPPA MED FYRA

Svar: snyggt
Fröken A

15 ruqaya cool:

E: 2 4 8 16 32 64 128 256 OCH JAG MULTIPLICERA ALLT 2 GG.
DET TOG LÅNG TID ATT TÄNKA MEN TILL SLUT LYCKADES JAG!!

16 ruqaya cool:

B: 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 OSV DET ÄR ETT LITET MÖNSTER DET VAR LÄTT ATT KLURA DEN JAG LÄSTE BARA FÖRSTA SEN FÖRSTÅG JAG HELA POÄNGEN MED DEN.

Kommentera här: